cryptaus

Tietojen salaus

Tiedostojen salaukseen on olemassa lukemattomia ohjelmia, jotka toimivat eri tavoin.

Parhaita näistä ovat OpenSource ohjelmat joiden lähdekoodi on julkinen, näin voidaan varmistua, ettei ohjelmaan ole koodattu takaporttia, joka tekee salauksen hyödyttömäksi.

Osa ohjelmista keskittyy tiedostojen salaamiseen valikoiden, eli käyttäjä päättää mitkä tiedostot salataan ja millä algoritmilla.

Osalla taas voi salata koko tietokoneen ja ne toimivat taustalla heti käynnistyksestä lähtien.